• CasasdelSol Andalucia Real Estate I Makelaar I Inmobiliaria
  • Echevarria, El Palo
  • 29017 Málaga (Andalucía)
  • (0034) 624 439 029
  • Kontakta oss
Detaljerad sökning

Köp och sälj

Köp och försäljning av fastigheter i Spanienfungerar annorlunda än i Nederländerna eller Belgien. Du kan arbeta viaInternet och söka, välja och orientera bostäder. Men sedan vidare; vilkenmäklare blir det? Eftersom olika bostäder är till salu hos olika mäklare. Dukan dock välja en mäklare som ordnar alla visningar åt dig. Du behöver tillexempel inte boka tid med en annan mäklare varje gång för en visning. Dessutomfinns det ingen webbplats i Spanien som samlar allt bostadsbestånd i Spanien.

CasasdelSol Andalucia är en certifieradfastighetsmäklare på Costa del Sol, i Malaga och har tillgång till hela utbudetav Costa del Sol, nya och befintliga byggnader, och kan välja de platser ochbostäder som passar dig utifrån dina önskemål. ! CasasdelSol Andalucia är encertifierad NVM fastighetsmäklare baserad i Malaga, Costa del Sol. Fördelarnamed en certifierad NVM-mäklare är att de är välutbildade, känner marknaden, ärpålitliga och ger utmärkta råd. Med en certifierad NVM-mäklare väljer dusäkerhet. CasasdelSol Andalucia hjälper dig gärna att hitta ditt drömboende iSpanien och vi är gärna din guide inom fastighetsområdet i Spanien. Med måletatt framgångsrikt slutföra sökningen och faktiskt köpa ett hus i Spanien utanbekymmer!

Kostnaderna för mäklaren är för den säljandeparten. Och så finns det många andra juridiska, skattemässiga ochorganisatoriska skillnader med köp och försäljning av fastigheter. Även ommäklaren företräder båda parters intressen ligger tyngdpunkten på den köpande partens.Att köpa bostad kräver en seriös utredning om laglighet, bouppteckning, lagfartoch skulder. Av dessa skäl har en köpmäklare i Malaga, Costa del Sol ettmervärde och det är därför högst orådligt att arbeta på egen hand. CasasdelSolAndalucia-teamet är holländskt, känner till området väl, har kunskap om denlokala marknaden och arbetar tillsammans med lokala specialister. På så sätthar du alltid den bästa oberoende servicen där vi guidar dig i varje steg såatt du inte ställs inför överraskningar!

uw-makelaar_12.jpgSteg 1. Önskemål och budget.

Självklart är det viktigt att veta vilkaegenskaper som är viktiga för dig, vilka önskemål du har och vilken miljö sompassar dig bäst. Det är också viktigt att veta i förväg vilka dina ekonomiskaalternativ är. Ta hänsyn till cirka 11 % köparkostnader för befintligabyggnader och 13,5 % för nybyggnader. En bolånefinansiering i Spanien förutländska medborgare är möjlig upp till 70 % av köpeskillingen. Det innebär attdu själv måste finansiera minst 41 % till 43,5 % av köpeskillingen med egnaresurser. Om du i förväg har klart för dig vad dina ekonomiska alternativ är,kommer detta att förhindra onödiga besvikelser. Vi kan också ge dig råd vid köpav fastigheter från ditt företag.

Steg 2. Ett introduktionsmöte.

Detta kan göras via telefon och/eller e-post,videosamtal eller i ett personligt möte på plats.

Steg 3. Val av bostad.

Som svar på dina angivna önskemål skickar vidig ett urval av bostäder per e-post som uppfyller de angivna egenskaperna ochsom kan vara av intresse för dig. Vi kommer givetvis att diskutera ytterligaredetaljer och möjligheter med dig via e-post, telefon eller i ett personligtsamtal och vi kan även ge dig mer information genom att skicka broschyrer.

Steg 4. Visningar.

Har du sett en eller flera fastigheter somtilltalar dig? Sedan ordnar vi i samråd med dig för att se bostäderna på plats.Vi guidar dig i detta och tar en kritisk blick. Vi visar dig inte baraintressanta alternativ, utan också området med alla faciliteter runt omkring.Eftersom läget är väldigt viktigt när du ska välja ditt drömhus och det bordetilltala dig först!

Steg 5. Förhandling.

Om du vill köpa fastigheten efter visningenförhandlar vi om priset och försäljningsvillkoren åt dig. Ditt intresse ärcentralt för oss, vi är trots allt din inköpsagent. Vid nybyggnation bör du tahänsyn till att det är (nästan) omöjligt att förhandla fram en rabatt. När detgäller befintliga byggnader beror detta på säljaren, om han vill sälja snabbteller inte och den period som huset är till salu. Har säljaren ingen brådskaeller är fastigheten precis ute till försäljning? Då finns det en chans attförhandlingsrummet i utropspriset är mindre stort.

Steg 6. Köp.

Om du vill göra ett köp kommer ettreservationskontrakt att upprättas och undertecknas. Naturligtvis kommer alladokument och kontrakt att kontrolleras och juridiskt kontrolleras avadvokaten/gestoria innan du går vidare till undertecknandet. Vanligtvis inom enmånad skriver du på köpekontraktet. Detta innehåller alla rättigheter ochskyldigheter för den köpande och säljande parten. Vanligtvis vid den tidenkommer du att bli ombedd att göra en insättning, speciellt omöverföringsdatumet ligger lite längre fram i tiden. I denna fas summerar du detreservationsbelopp du har överfört till 10% av köpeskillingen. Dessa 10 % förssedan över till nuvarande ägares bankkonto eller till det konto som är särskiltavsett för nybyggnadsprojektet (med bankgaranti). Om du efter denna insättningbestämmer dig för att ångra köpet återbetalas inte dessa 10 %. Om den nuvarandeägaren beslutar sig för att häva köpet efter att ha mottagit dessa 10 % är hanskyldig att betala dig 20 % av den överenskomna köpeskillingen.

Steg 7. Överför.

När leveransen av huset är planerad, kommer entid hos notarie att bokas för undertecknande av leveransbrev och mottagande avnycklar. Efter att du har fått dina nycklar till ditt nya hem vill du givetvismöblera efter din egen smak eller kanske till och med renovera det. Vi har ettbrett nätverk av de bästa specialisterna som också talar holländska och kommeratt sätta dig i kontakt med dem i tid så att du vet vad kostnaderna ochalternativen är och att du kan överföra så snabbt som möjligt och njuta av ditthem. Du får även hjälp med att sluta avtal för vatten, ljus, internet, tv,försäkringar och liknande.

Håller du med om vår metod? Då är vi din rådgivare och mäklare för ditt drömhus i Spanien!

uw-makelaar-2_8.jpg overdracht-1_7.jpg 

Säljer ditt hem

Fyll i detta formulär om du funderar på att ge oss din bostad till försäljning. Tack för att du fyller i detta formulär och för att du litar på oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt angående din förfrågan.

Obligatoriska fält att fylla i.
Personuppgifter
Plats
Detaljer
Echevarria, El Palo
29017
Málaga (Andalucía)
  • CasasdelSol Andalucia Real Estate I Makelaar I Inmobiliaria
  • Echevarria, El Palo
  • 29017 Málaga (Andalucía)
  • (0034) 624 439 029

© CasasdelSol Andalucia Real Estate I Makelaar I Inmobiliaria 2024

R?ttsliga f?rbeh?ll